افر تور سریلانکا 5 آبان -17 آذر 96 (2شب کلمبو+3شب کندی+3شب بنتوتا) | پرواز عمان ایر | اژانس شهر فرنگ

افر تور سریلانکا 5 آبان -17 آذر 96 (2شب کلمبو+3شب کندی+3شب بنتوتا) | پرواز عمان ایر | اژانس شهر فرنگ
اژانس شهر فرنگ
افر تور سریلانکا 5 آبان -17 آذر 96 (2شب کلمبو+3شب کندی+3شب بنتوتا)
افر تور سریلانکا از                4390 اژانس شهر فرنگ           88693410
پرواز عمان ایر
جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی افر تور سریلانکا 5 آبان -17 آذر 96 (2شب کلمبو+3شب کندی+3شب بنتوتا) به وب سایت مراجعه نمایید یا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید : http://lastsecondtour.com
تلفن : 88693410