تور سریلانکا نوروز97 آژانس مسافرتی تکتازان پرواز عرش | 2 شب | آژانس مسافرتی تکتازان پرواز عرش

آژانس مسافرتی تکتازان پرواز عرش
تور سریلانکا نوروز97 آژانس مسافرتی تکتازان پرواز عرش
نرخ نوزاد 990.000 تومان میباشد.گشت ها طبق برنامه سفر میباشد.
مدت اقامت:  6 شب
تاریخ پایان تور:  1397/01/05
تاریخ شروع تور:  1396/12/28
نوع سفر:   هوایی - ایر عربیا
تلفن : 0218708 خط ویژه
سایت : http://google.com